Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Qulaqcıqlar və bizim eşitmə qabiliyyəti

 


İndi qulağında qulaqcıq olmayan yeniyetmə və gənclərə rast gəlməmək mümkünsüzdür. Hətta bəzən orta yaşlı insanlar da onların sırasına qoşulurlar. Gənclər müsiqini hər yerdə dinləyirlər: küçədə, nəqliyyatda, dərsdə, mağazada, evdə və i.a. Və bu musiqi pərəstişkarları ətrafdakıların diqqətini çox da cəlb etməmək üçün vakuum qulaqcıqları seçirlər, daha doğrusu qulaq dəliyinə çox rahatca və daha dərin oturulan qulaqcıqları. Belə qulaqcıqla musiqi dinləmək daha keyfiyyətlidir və ətrafdakı səs-küy musiqi sədalarına qarışmır. Ancaq çox az adam o barədə düşünür ki, sevimli musiqidən ayrılmamaq arzusu sonrakı qarşısıalınmaz fəsadlara – başgicələnməyə, qulaqda səsə, cingiltiyə və nəticədə eşitmə qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Həkimlər və alimlər belə bir kədərli nəticəyə gəlmişlər ki, "yüksək səsli musiqini qulaqcıq vasitəsilə daim və uzunmüddətli dinləmək qaçılmaz olaraq eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsilə nəticələnir”. Söhbət o kəslərdən gedir ki, ardıcıl olaraq bir neçə il 80% səs yüksəsliyi ilə 90 dəqiqə ərzində günbəgün musiqi dinləyirlər. Qulaqcıqlar barədə bu narahatlıq öz təsdiqini artıq tapmışdır: həyəcanlı statistika gənclər arasında eşitmə zəifliyinin çox sürətlə artmasını təsdiq edir.

 

Ehtiyyət tədbirləri

 

            Heç kim sizi bu gündən başlayaraq sevimli musiqinizi dinləməkdən imtina etməyə çağırmır. Ancaq onun orqanizmə bəzi təsir mexanizmlərini bilməklə, bu prosesi nəzarətdə saxlamaq və onun neqativ təsirindən qorunmaq kifayətdir.

·        Sağlamlığını qorumaq istəyən şəxslərə mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, taxma qulaqcıqlarda maksimal yüksək səslə uzun müddət musiqi dinləməsinlər. Əgər  musiqi dinləyən şəxs eyni zamanda yaxınlıqdakı adamın nitqini də eşidə bilirsə, belə səs tonu yolveriləndir.

·        Yaxşı olar ki, bütün qulaq seyvanını tam örtən və sağlamlığa təhlükəli yüksək səsə imkan yaratmayan qulaqcıqlardan istifadə olunsun.

·        Əgər 70 dB və daha artıq səs gücü daimi olaraq qulaqda yerləşən sensor hüceyrələrə təsir göstərərsə, onda insanda xroniki neyronsensor ağır eşitmə əmələ gəlir, buna başqa sözlə səs travması da deyirlər. Müqayisə üçün  nəzərinizə çatdıraq ki, müasir pleyerlər 110-120 dB güclü musiqi səsləndirə bilərlər. İnsan qulağı üçün təhlükəsiz səs səviyyəsi isə 25-30 dB-dir.