Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Riyaziyyat

 Kəsrlər-açiq dərs
 Bucaqların növləri. Transporterlə istifadə.
 Eynidir-fərqlidir
 Hissə
 Uzunluq vahidi-sm
 Təxmini hesablama bacariqları "2 ci sinif"
 10 dairəsində hesablama (Şaxta babanın hədiyyəsi)
 Интерактивная игра-тренажёр «Где чей домик?» (сложение и вычитание в пределах 20), математика 1-2 класс
 Тренажер, табличные случаи деления "Горячий тостер", 2-3 классы
 Сложение и вычитание в пределах 10. Тренажёр. Математика 1 класс
 Интерактивная игра-тренажёр "Наряди ёлочку" (математика, 4 класс)
 Интерактивная игра-презентация по математике "Сосчитай зайчиков"
 Gəl hesablayaq
 İİ sinif riyaziyyat
 Riyazi test
 Məsələ həlli
 Sahə
 Kəsrlər. Kəsrlərin müqayisəsi
 Ədəd
 Əyləncəli vurma cədvəli
 Сложение трёх чисел
 Şifahi hesablama
 Математика 3 класс-треугольник
 1-ci sinif yekunu
 Həndəsi fiqurlar, bucaqlar
 Çoxrəqəmli ədədi ikirəqəmli ədədə vurma
 Kütlə vahidləri
 Kütlənin ölçülməsi
 Əyləncəli riyaziyyat(1 sinif)
 Sahə
 II s. Riyaziyyat
 9 ədədi
 Ədəd
 Kəsrlər
 Şifahi hesablama
 Сложение трёх чисел
 Həndəsi fiqurlar II sinif
 El.Re.
 Rəsm və riyaziyyat
 Rəngli fiqurlar
 Həndəsi fiqurlar2
 Vurma
 Ulduzlu misallar
 REQEMLER
 Fəza Fiqurları
 "Число 7" 1 класс математика
 Умножение 3 класс.
 Площадь прямоугольника
 Таблица умножения
 Sehrli kkvadrat
 Cüt ədələr
 Волшебный мир математики и родной речи
 Tutum vahidi. Riyaziyyat.