Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 168
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya
Главная » Файлы »

На Марсе нашли "оазисы"
 
Прибор DAN российского производства, установленный на марсоходе "Кьюриосити", зафиксировал неоднородное распределение грунтовых вод на Марсе.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, теперь ученым предстоит выяснить причину образования таких "оазисов" в марсианской пустыне, пишет
Lenta.ru.

С августа 2012 года, когда "Кьюриосити" приземлился на Марсе, российский прибор уже провел несколько сотен измерений поверхности методом нейтронного зондирования. "Полученные данные позволили изучить распределение грунтовой воды по глубине. Оказалось, что оно неоднородно. Массовая доля воды в верхнем слое грунта, как правило, отличается от количества воды на глубине более 10-20 сантиметров", ─ рассказал источник "Интерфакса".

В конце августа прошлого года сообщалось, что прибор
DAN обнаружил, что в месте посадки марсохода грунт содержит около 1,5 процента воды или гидратированных материалов. При этом, согласно ранее проведенным расчетам, предполагалось, что в месте посадки "Кьюриосити" в кратере Гейла должно быть 5,6-6,5 процента воды в грунте.

Прибор
DAN (динамическое альбедо нейтронов) предназначен для измерения нейтронного альбедо марсианской поверхности. В ходе работы прибор облучает поверхность высокоэнергетическими нейтронами, проводя регистрацию вторичных частиц, рожденных в результате облучения. Таким образом становится возможно обнаружить водород, содержащийся в воде или гидратированных материалах.

В середине марта 2013 года были обнародованы результаты анализа полученных "Кьюриосити" образцов бурения почвы. Согласно данным анализа глинистых материалов, они сформировались под воздействием воды, которая могла бы поддерживать существование жизни. Эта вода обладала практически нейтральным pH и не была слишком соленой.


Qaynaq: Day.az

 
 
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]